W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Dni Otwarte w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ma przyjemność poinformować,
że w roku 2017 organizuje
IV edycję
Dni Otwartych w Sądzie
dla uczniów z pomorskich szkół ponadpodstawowych

Dni Otwarte w Sądzie stanowią element działań wymiaru sprawiedliwości na rzecz edukacji prawnej młodzieży. W ich ramach uczniowie otrzymują możliwość odwiedzenia historycznego budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 i wzięcia udziału w charakterze publiczności w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych, przy okazji których sędziowie je prowadzący zapoznają młodzież z przedmiotem osądzanych spraw, omawiają najważniejsze zasady prowadzenia postępowania sądowego, wyjaśniają role poszczególnych uczestników rozprawy, a także odpowiadają na zadawane pytania.*

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH W SĄDZIE
W ROKU 2017


16 marca 2017 r. (czwartek)
11 maja 2017 r. (czwartek)
28 września 2017 r. (czwartek)
23 listopada 2017 r. (czwartek)

Szkoły bądź klasy zainteresowane udziałem swoich uczniów w Dniach Otwartych w Sądzie powinny kontaktować się z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku nie później na 3 tygodnie przed terminem wybranego Dnia Otwartego:

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: od-administracyjny@gdansk.so.gov.pl
• lub pod numerem telefonu: 58 32-13-453

Po tym terminie Sąd zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia.
Podczas zgłaszania grupy należy podać: wybrany termin, łączną liczbę osób (uczniowie + opiekunowie), orientacyjny przedział wiekowy uczniów oraz dane kontaktowe (telefon oraz adres e-mail) bezpośredniego opiekuna grupy bądź innej osoby kontaktowej.

WAŻNE INFORMACJE

1. Udział w Dniach Otwartych możliwy jest tylko dla wcześniej zgłoszonych i zakwalifikowanych grup pod nadzorem wskazanych przez szkołę opiekunów.
2. Z uwagi na względy organizacyjne (w szczególności liczbę dostępnych sal rozpraw oraz miejsc siedzących na tych salach) wielkość pojedynczych zgłaszanych grup nie powinna przekraczać 30 osób (uczniowie + opiekunowie), zaś maksymalna liczba uczestników, dla których Sąd przewiduje możliwość udziału podczas jednego terminu, wynosi 300 osób (średnio 10 grup). O wpisaniu grupy na listę decyduje kolejność zgłoszeń – informację zwrotną w tej kwestii Sąd przekazuje osobom zgłaszającym niezwłocznie.
3. Przyjęcie przez Sąd zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem grupy do udziału w Dniu Otwartym. Liczba grup ostatecznie zakwalifikowanych jest uzależniona od liczby rozpraw, które w danym dniu odbywają się w Sądzie a w których udział uczniów jest możliwy i wskazany, zaś ta znana jest nie wcześniej niż 2 tygodnie przed danym terminem. O wyniku kwalifikacji i przydziale poszczególnych grup do konkretnych rozpraw (godzina, numer sprawy oraz sali rozpraw) Sąd informuje osoby kontaktowe drogą elektroniczną.
4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w stosunku do liczby odbywających się w trakcie Dnia Otwartego rozpraw Sąd zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności uczestniczących grup według zasady „jedna grupa z jednej szkoły”.
5. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Dniu Otwartym dwóch lub więcej grup z danej szkoły Sąd – w razie konieczności – zastrzega sobie prawo do zaproszenia ich na różne rozprawy, w tym na rozprawy rozpoczynające się o różnych godzinach.
6. Podczas wizyty w Sądzie poszczególnymi grupami zajmuje się wyznaczony pracownik Sądu, który jeszcze przed terminem Dnia Otwartego kontaktuje z osobą wyznaczoną do opieki nad grupą celem omówienia kwestii organizacyjnych (godzina przybycia do Sądu i miejsce zbiórki) oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowana się na terenie Sądu.
7. (*) Czas poświęcony przez sędziego poszczególnym grupom uzależniony jest od czasu trwania rozprawy oraz liczby i rodzaju zaplanowanych czynności i może różnić się w zależności od sprawy. Wszelka interakcja sędziego z obecną na sali publicznością, w szczególności możliwość zadawania pytań przez uczniów i opiekunów, z oczywistych względów ograniczona jest tylko do czasu przed rozpoczęciem, w przerwie i po zakończeniu rozprawy. W uzasadnionych przypadkach uczestnictwo grupy w rozprawie może ograniczyć się tylko do jej obecności podczas samych czynności sądowych lub ich fragmentu.
8. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu skrócenie zaplanowanych podczas rozprawy czynności (np. spowodowane nieobecnością świadków) ani odwołanie rozprawy (np. z uwagi na zgłoszoną w dzień rozprawy usprawiedliwioną nieobecność którejś ze stron). W takich sytuacjach ewentualne skierowanie grupy do udziału w innej rozprawie – za zgodą opiekunów oraz sędziego – uzależnione jest od dostępności rozpraw, liczby wolnych miejsc siedzących na sali oraz nierozpoczęcia się do tego czasu czynności sądowych w tychże sprawach.

Do pobrania wersja pdf

wróć wróć