W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Bezpieczeństwo w szkole – wykaz aktów prawnych

Lp. Nazwa aktu prawnego Zakres treściowy
Bezpieczeństwo zajęć szkolnych i pozaszkolnych
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572
Wykaz organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole i określenie zadań
2. Ustawa z dnia 20 marca 2010 roku o sporcie (Dz.U. nr 127, poz.857 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270857
 
3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz.1240)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081240
Warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawniających sport lub rekreację na obszarach wodnych. Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawniającym sport lub rekreację na obszarach wodnych
4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz.1241 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241
- obowiązki osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiających sport, rekreację lub turystykę - warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiających tam sport, rekreację lub turystykę.  
5. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. z 2009 roku, nr 178, poz.1380 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091781380
 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 roku Nr 6, poz.69 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030060069
- warunki lokalowe
- warunki prowadzenia zajęć na terenie szkoły
- przeglądy okresowe
- wychowanie fizyczne, sport i turystyka
- postępowanie powypadkowe
- wzory dokumentów
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 61, poz. 624 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624
Zobowiązanie do dookreślenia zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i odpowiedzialnych w statucie szkoły
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz.1516)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011351516
Obowiązki osób  odpowiedzialnych, w tym kierowników wycieczek i imprez, opiekunów, sposoby finansowania, wzór karty wycieczki
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz.67 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970120067
 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 roku w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 188, poz.1582)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051881582
Wzór dokumentu
11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa przy uprawnianiu turystyki wodnej (Dz.U. poz.1366)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001366
- odpowiedzialni za organizację i szkolenia
- warunki udziału osób nieumiejących pływać
Zdrowie
1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 roku (Dz.U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112121263
 
2. Ustawa z dnia 26 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., nr 10, poz.55 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960100055
 
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz.124)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000124
 
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2013 r., poz. 947)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000947&min=1
 
5. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz.914 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101360914
 
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz.1375)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112311375
 
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz.417 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070610417
 
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. nr 86, poz.478)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110860478
 
wróć wróć