W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

Znajomość podstawowych zagadnień prawnych kształtuje naszą świadomość społeczną i obywatelską, pozwala na sprawniejsze funkcjonowanie we współczesnym świecie i społeczeństwie, ułatwia codzienne życie. Warto podejmować działania zmierzające do zdobywania oraz pogłębiania wiedzy z zakresu tej tematyki już od najmłodszych lat, stąd ważne jest prowadzenie edukacji prawnej w szkołach na różnych poziomach edukacyjnych. Wagę powyższej kwestii dostrzegają już od dawna Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości i proponują wspólne działania dotyczące edukacji prawnej w szkołach. Oba ministerstwa zawarły pomiędzy sobą w tym zakresie stosowne porozumienia (19 sierpnia 2011 r., 13 lutego 2013 r., 12 lutego 2015 r.). Jednym z działań w ramach porozumienia pomiędzy resortami jest program edukacji prawnej, w ramach którego szkoły mogą skorzystać m.in. z możliwości prowadzenia zajęć przez specjalistów z zakresu prawa prowadzących zajęcia pro bono. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna. W ramach projektu „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu” Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało poradnik „Przychodzi uczeń do prawnika”. Część I poradnika przeznaczona jest dla uczniów gimnazjów, a część II dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia bliskie młodzieży (np. ochrona wizerunku w Internecie, pobieranie muzyki i filmów z sieci). Książka przybliża także zawody prawnicze i przebieg postępowań sądowych. Podręcznik został wydany i rozprowadzony w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce we współpracy z kuratoriami oświaty (każde kuratorium otrzymało ok. 500 ezgemplarzy) w wersji drukowanej. Jest on również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy.

Lokalną inicjatywę nawiązującą do działań MEN i MS stanowi projekt edukacji prawnej realizowany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Możliwość uczestnictwa w projekcie otrzymała młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa pomorskiego.

Opracowała Małgorzata Bielang
wizytator WRE Kuratorium Oświaty w Gdańsku
koordynator projektu

wróć wróć