W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

II konferencja „Mediacja jako metoda rozwiazywania konfliktów w szkole”

23 marca 2016 roku w Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni w Sali Morskiej odbyła się II konferencja „Mediacja jako metoda rozwiazywania konfliktów w szkole”, skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, przedstawicieli zawodów prawniczych. Spotkanie zorganizowano we współpracy Kuratorium Oświaty i Sądu Okręgowego w Gdańsku jako kolejne działanie w ramach zawartego 10 grudnia 2015 roku porozumienia o wzajemnej współpracy w zakresie realizacji programu edukacji prawnej dzieci i młodzieży szkolnej województwa pomorskiego.

W konferencji uczestniczyli: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, w imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Jan Główczewski, SSO Agnieszka Rękas z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysław Banasik (wraz z wieloma Sędziami Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sędziami Sądów Rejonowych), koordynatorzy ds. współpracy ze szkołami w Sądach Rejonowych, przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych, mediatorzy, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy Wydziałów i Delegatur oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku, przedstawiciele związków zawodowych i wiele innych osób zainteresowanych tematem edukacji prawnej oraz mediacji.

Prelegenci omówili poszczególne zagadnienia. Po każdym wystąpieniu była możliwość zadawania pytań uczestników konferencji.

Małgorzata Bielang, wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wojewódzki koordynator programu edukacji prawnej młodzieży szkolnej przedstawiła oparcie edukacji prawnej w podstawie programowej nauczania, powiedziała o mediacji jako innowacji pedagogicznej oraz zarysowała dotychczasowe działania z tego zakresu w województwie pomorskim, w tym podsumowała dotychczasową współpracę z Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Atrakcją okazały się filmy z przebiegu działań mediacyjnych w Przedszkolu Kreatywnym „Sorbonka” w Suchym Dworze zobrazowane wystąpieniem Patrycji Leciej – Andrzejewskiej prowadzącej to przedszkole.

Katarzyna Stryjek – pedagog, nauczyciel akademicki, mediator, Prezes Polskiego Centrum Mediacji w Trójmieście, Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej mówiła na temat: „Mediacja w oświacie – instytucja, metoda, narzędzie komunikacyjne. Prelegentka opowiedziała, czym jest mediacja ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w placówce oświatowej, o tym, jak wprowadzić mediację w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców, kim jest mediator rówieśniczy, jak wygląda mediacja prowadzona przez uczniów.

„Sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a mediacja” omówiła pani SSSO Ewa Wazny. Przedstawiła procedury oraz środki wychowawcze i poprawcze, jakie stosuje Sąd Rodzinny w przypadku stwierdzenia demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego przez nieletniego na terenie szkoły. Na bazie praktyki sądowej omówiła możliwości wykorzystania mediacji oraz mediacji rówieśniczej w sprawach prowadzonych w oparciu o wyżej wymieniona ustawę.

Na temat psychologicznych aspektów mediacji wypowiedziała się dr Magdalena Błażek, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, biegły sądowy, mediator, Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Celem wystąpienia było przedstawienie najważniejszych aspektów funkcjonowania jednostki w sytuacji mediacji mediacji z perspektywy psychologii osobowości i psychologii rozwoju. Analizie zostały poddane czynniki odpowiedzialne za gotowość do podjęcia mediacji oraz osiągnięcia kompromisu, a także przeszkody występujące w tym procesie ze strony uczestników.

Kolejne wystąpienie – Iwony Klein, Dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 w Gdańsku, dotyczyło wskazania mediacji jako nowego i skutecznego narzędzia wychowawczego wspierającego pracę każdego nauczyciela. Narzędzie, które w odpowiedzialność za proces edukacyjno-wychowawczy i rozwój młodego człowieka włącza samego wychowanka – ucznia. Wyposaża go także w kompetencje społeczne i umiejętność współpracy i rozwiązywania sytuacji trudnych.

Na podstawie dużej liczby uczestników konferencji (ponad 200) oraz informacji zwrotnej od wielu osób biorących udział w spotkaniu wynika, że temat mediacji budzi zainteresowanie oraz zachęca do stosowania tej metody w procesie wychowawczym i resocjalizacyjnym.

Więcej informacji: www.gdansk.so.gov.pl

opracowała: Małgorzata Bielang wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku

wróć wróć