W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Komunikat dot. programu „Bezpieczna+”

Gdańsk, dnia 21 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz organy prowadzące inne niż JST
prowadzące szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych,
oraz Dyrektorzy szkół prowadzonych przez właściwych ministrów


Uprzejmie informuję, że podjęcie przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o wyborze projektów, które objęte zostaną wsparciem finansowym w roku 2016 w ramach realizacji Programu „Bezpieczna+” będzie możliwe po określeniu przez Ministra Edukacji Narodowej puli środków, jaka przydzielona zostanie województwu pomorskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na ten rok. W takim wypadku dofinansowaniem objęte zostaną projekty, które uzyskały najwyższą punktację, do wyczerpania puli środków przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Załącznik do pobrania

  1. Wykaz wniosków wraz z dokonaną oceną (listy rankingowej).
  2. Wykazu wniosków, które nie zostały uwzględnione na liście projektów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z przyczyn formalnych.

Pomorski Kurator Oświaty
Monika Kończyk       

wróć wróć