W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Komunikat dotyczący harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym

Gdańsk, dnia 17 marca 2016 r.

Organy prowadzące,
Dyrektorzy przedszkoli,
Dyrektorzy szkół

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2016 r., dotyczącym harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017, zwracam uwagę na konieczność uwzględnienia w rekrutacji uwarunkowań wynikających z Art. 20t. ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 j.t. z późn. zm.)

„Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa w Art. 20t ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni”.

W związku z powyższym, w razie wystąpienia konieczności potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach, termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przedłuża się do 15 lipca 2016 r.

wróć wróć