W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Komunikat "Obywatel w postępowaniu karnym" jako kolejna publikacja wspierająca realizację Projektu edukacji prawnej w szkołach

Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa pomorskiego

Informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało publikację pt. „Obywatel w postępowaniu karnym”. Dzięki współpracy Sądu Okręgowego w Gdańsku i Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydawnictwo zostało przekazane do użytku szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie naszego województwa. Publikacja zawiera materiał edukacyjny według aktualnego stanu prawnego, przybliżający najważniejsze zagadnienia dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem postępowania karnego oraz praw i obowiązków obywatela przed Sądem. Zawiera również wzory pism procesowych. Ponadto stanowi praktyczne wsparcie dla nauczycieli, którzy w ramach prowadzonych zajęć chcieliby przekazać swoim uczniom wiedzę na temat prawa i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Może być cenną i przydatną pozycją w zbiorach biblioteki szkolnej. Ilość egzemplarzy powyższego wydawnictwa jest ograniczona, dlatego też zachęcam zainteresowanych dyrektorów szkół i nauczycieli o kontakt z wizytatorami w celu uzgodnienia warunków odbioru wydawnictwa, które przekazywane będzie szkołom według kolejności zgłoszeń. Przewidujemy 1 egz. na szkołę. Ponadto informuję, że publikacja jest udostępniona na stronie internetowej: ms.gov.pl/Data/Files/_public/broszury-i-publikacje/ms_a4_broszura_obywatel_2015_www_razem.pdf

1. Małgorzata Bielang Wydział Rozwoju Edukacji
KO w Gdańsku
 58 66 93 417
malgorzata.bielang@kuratorium.gda.pl
2. Barbara Wasiołka Wydział Strategii Nadzoru Pedagogicznego
KO w Gdańsku
58 669 34 27 p.45
barbara.wasiolka@kuratorium.gda.pl

Pomorski Kurator Oświaty
Elżbieta Wasilenko    

wróć wróć