W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Inf. o ogłaszanych konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i placówek

Gdańsk, dnia 02 maja 2014 r.

Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa pomorskiego

Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, informację o ogłoszeniu konkursu można zamieścić również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty.

Wobec powyższego prosimy o przesyłanie z odpowiednim wyprzedzeniem do Kuratorium Oświaty w Gdańsku informacji o ogłaszanych konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i placówek:

I. pocztą na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24; 80-853 Gdańsk z dopiskiem na kopercie "Informacja do BIP o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora", oraz


II. drogą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.gda.pl
z podaniem linku (adresu strony internetowej), na której zostanie zamieszczone ogłoszenie o konkursie w organie prowadzącym oraz wskazaniem dnia, w którym informacja ma zostać umieszczona w BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Wzór wniosku o zamieszczenie informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora

wróć wróć