W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Wydawanie duplikatów państwowych świadectw i dyplomów szkolnych

 1. Podstawa prawna.
  Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 893 ze zm.). Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty.

 2. Wymagane dokumenty.
  W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej szkoły, której dokumentacja została przekazana do Kuratorium albo dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika wykwalifikowanego, należy złożyć:
  1. wniosek o wydanie duplikatu wraz z numerem telefonu,
  2. kserokopię dokumentu jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.
 3. Miejsce złożenia dokumentów.
  Dokumentację można złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów (pok. 04 parter) lub przekazać drogą pocztową na niżej podane adresy:

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24
  tel. 58 322 29 25
  e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl

  Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
  (duplikaty świadectw oraz dyplomów wydawane są na podstawie dokumentacji znajdującej się w archiwum Delegatury tj. dokumentów z terenu obecnych powiatów: chojnicki, człuchowski, kościerski i kartuski)
  83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1C
  tel./fax: 58 686 20 14; tel.: 58 680 83 80
  email: koscierzyna@kuratorium.gda.pl

  Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
  (duplikaty świadectw oraz dyplomów wydawane są na podstawie dokumentacji znajdującej się w archiwum Delegatury tj. dokumentów z terenu obecnych powiatów: starogardzki, tczewski, malborski, sztumski i kwidzyński)
  83-110 Tczew, ul. Jarosława Dąbrowskiego 18
  tel.: 58 531 16 12
  email: tczew@kuratorium.gda.pl

  Delegatura Kuratorium Oświaty w Słupsku
  (duplikaty świadectw oraz dyplomów wydawane są na podstawie dokumentacji znajdującej się w archiwum Delegatury tj. dokumentów z terenu obecnych powiatów: słupski grodzki, słupski ziemski, bytowski i lęborski wraz z zasobami archiwum oświatowego byłego województwa słupskiego)
  76- 200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
  tel. 59 842 39 81; fax 59 842 83 56
  email: slupsk@kuratorium.gda.pl

 4. Komórka (osoba prowadząca) odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej
  p. Magdalena Bielska, pok. 04 parter
  tel. 58 322 29 15

  Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
  tel./fax: 58 686 20 14; tel.: 58 680 83 80

  Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
  tel.: 58 531 16 12

  Delegatura Kuratorium Oświaty w Słupsku
  tel. 59 842 39 81

 5. Termin i sposób załatwienia.
  1. jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Kuratorium Oświaty duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 30 dni
  2. duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu
  3. na duplikacie nie umieszcza się fotografii
  4. Duplikat zawiera:
   • na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”
   • dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną
   • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności
   • datę wystawienia duplikatu
   • podpis osoby upoważnionej
   • pieczęć urzędową
  5. Jeżeli nie została przedłożona dokumentacja zgodnie z pkt 2 wnioskodawca zostaje powiadomiony o możliwości uzupełnienia

 6. Opłata
  Opłata za wydanie duplikatu zgodnie z § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk
  nr konta 74 1010 1140 0067 4122 3100 0000

 7. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
  Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres po uiszczeniu opłaty, może być odebrany osobiście przez zainteresowanego lub inne upoważnione osoby.

 8. Inne informacje
  Duplikaty świadectw i dyplomów wystawiają szkoły/placówki oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadają stosowną dokumentację.

 9. Uwagi
  Wydawane są również zaświadczenia potwierdzające naukę w zlikwidowanych szkołach/placówkach (nie pobiera się opłat)

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa i dyplomu szkolnego
 2. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu mistrza i świadectwa robotnika wykf.
wróć wróć