W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Zarządzenie 10/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016

Gdańsk, dnia 11 lutego 2016 r.

RE.570.3.2016.EKP

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 11 lutego 2016 roku<

zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

Na podstawie §14 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942),

Zarządzam co następuje

§ 1

W Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności, wprowadza się zmiany:

 1. w Załączniku Nr 1
  w pozycji nr 8 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z 14.07.2016 r. na 27.07.2016 r.
  w pozycji nr 9 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z od 14.07.2016 r. do 15.07.2016 r. na od 27.07.2016 r. do 28.07. 2016 r.
  w pozycji nr 10 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z 18.07.2016 r. na do 31.08.2016 r.

 2. w Załączniku Nr 2
  w pozycji nr 10 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z dnia 18.07.2016 r. na 27.07.2016 r.
  w pozycji nr 11 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z 19.07.2016 r. na 28.07.2016 r.
  w pozycji nr 12 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z od 20.07.2016 r. do 21.07.2016 r. na od 29.07.2016 r. do 1.08. 2016 r.
  w pozycji nr 13 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z 22.07.2016 r. do godz. 12:00 na do 31.08.2016 r.

 3. w Załączniku Nr 3
  w pozycji nr 3 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z 11.07.2016 r. na do 26.07.2016 r.
  w pozycji nr 4 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z od 11.07.2016 r. do 12.07.2016 r. na od 26.07.2016 r. do 27.07. 2016 r.
  w pozycji nr 5 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z od 13.07.2016 r. do 31.08.2016 r. na od 28.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

 4. w Załączniku Nr 4
  w pozycji nr 3 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z 11.07.2016 r. na do 26.07.2016 r.
  w pozycji nr 4 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z od 11.07.2016 r. do 12.07.2016 r. na od 26.07.2016 r. do 27.07. 2016 r.
  w pozycji nr 5 zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym z od 13.07.2016 r. do 31.08.2016 r. na od 28.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Pomorski Kurator Oświaty
Elżbieta Wasilenko    

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

 3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy szkół policealnych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

 4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

wróć wróć