W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Zatrudnianie asystenta

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1e, art. 7 ust. 1f, art. 7 ust. 1g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)

  1. Asystent może być zatrudniony tylko w klasach I-III szkole podstawowej (w tym specjalnej i integracyjnej) lub w świetlicy.

  2. Asystent musi posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym od nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.

  3. Podstawą prawną nawiązania stosunku pracy jest kodeks pracy.

  4. Ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

  5. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

  6. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (nauczycieli wspomagających).

wróć wróć