W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Zgłoszenie imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Zgłoszenie imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2016/2017
Organizatorzy imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej

Kuratorium Oświaty w Gdańsku uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych zamierza opracować Wojewódzki Kalendarz Imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2016/2017.

W kalendarzu zostaną zamieszczone imprezy, wartościowe pod względem dydaktyczno-wychowawczym, za które pełną odpowiedzialność organizacyjną, merytoryczną i finansową ponosi organizator.

Umieszczenie imprezy w kalendarzu, nie oznacza w żadnym przypadku, że Kuratorium Oświaty przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe w zakresie organizacji imprez.
Warunki jakie musi spełniać impreza, aby została zamieszczona w kalendarzu:

  • Organizator imprezy musi udokumentować, że organizacja imprez jest jego zadaniem statutowym,

  • organizator przewiduje udział w imprezie dzieci (młodzieży) z całego województwa, kraju, zagranicy, (do kalendarza nie przyjmujemy informacji o imprezach, w których szkoła, placówka itp. bierze udział, lub je organizuje na etapie szkolnym, gminnym czy powiatowym),

  • imprezę należy zgłosić zgodnie z podanym w załączeniu wzorem z zaznaczeniem zasięgu imprezy: wojewódzka, ogólnopolska, międzynarodowa,

  • należy określić dział, w którym impreza ma zostać zamieszczona w/g podanych poniżej kategorii:

Dział I.    Konkursy wiedzy
Dział II.  Imprezy artystyczne
Dział III. Imprezy sportowe i turystyczne
Dział IV.  Inne

Zgłoszenia imprez (każda impreza na oddzielnym druku - wzór w załączeniu) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r. na adres:

Kuratorium Oświaty
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
z dopiskiem: "kalendarz imprez"

Wzór zgłoszenia imprezy (plik do pobrania)

wróć wróć